100 lat Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze

skowyrowka

100 lat Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry Przysusze

8 listopada 2018r. w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze odbyła się uroczystość 100- lecia szkoły. Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Św. Jana Nepomucena pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika. W asyście Młodzieżowej Powiatowej Orkiestry Dętej „Vox Cordium” przemaszerowaliśmy w uroczystym orszaku z kościoła na teren szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas szanowni zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Biskup Ordynariusz Henryk Tomasik, ksiądz dziekan Andrzej Szewczyk, Pan Krzysztof Murawski – dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Starosta Przysuski – pan Marian Niemirski wraz z Zarządem Powiatu: pan wicestarosta  Tomasz Matlakiewicz, Jan Gawryś, Waldemar Cichawa, Rafał Seta, Krzysztof Wochniak przewodniczący Rady Powiatu Przysuskiego  oraz radni, Pani Ilona Jaroszek Nowak –dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, ks. dr hab. Dariusz Pater adiunkt UKSW w Warszawie, Pan Jerzy  Czubak honorowy  prezes oddziału mazowieckiego PCK, Pani Małgorzata Bochyńska reprezentowała dyrektora delegatury MKO w Warszawie, Elżbieta Nielipińska -sekretarz powiatu, Ewa Białecka – skarbnik powiatu, Luiza Kozłowska-  Kierownik Wydziału Edukacji w starostwie powiatowym w Przysusze, Władysław Czarnecki – wójt gminy Gielniów, Piotr Papis – wójt gminy Klwów, Marek Klimek – wójt gminy Potworów, Krzysztof Sobczak – wójt gminy Wieniawa, przedstawiciele administracji państwowej służb i inspekcji jednostek działających na terenie naszego miasta: Adam Czyżewski – Komendant Powiatowy Policji w Przysusze, Marcin Sokół – Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej, Jolanta Wilk – Powiatowy Inspektor Sanitarny, Ewa Żytniak – dyrektor PCSiR, Grażyna Więckowska – dyrektora PCPR, Tadeusz Gruszczyński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Czesław Korycki – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Przysusze, Jan Kwaśniewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dariusz Ambrożek – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Robert Bomba – dyrektor ZOS, Urszula Michalska –  kierownik Inspektoratu ZUS w Przysusze, Małgorzata Łyczek – Naczelnik Urzędu Skarbowego, Katarzyna Markiewicz – Kierownik  Muzeum w Przysusze, Tomasz Dyl – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców w Przysusze, Urszula Staniewska – dyrektor MODN w Radomiu,  Maria Bakuła – doradca MSCDN w Radomiu, Rafał Szukiewicz  – wiceprzewodniczący sekcji oświaty zarządu regionu  NSZZ Solidarność Ziemia Radomska, Paweł  Plaskota – zastępcę prezesa oddziału  ZNP w Przysusze, Bogusław Bek –  pracownik IPN w Radomiu, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, Pan Jan Gałkiewicz, księża  absolwenci, ks. Sylwester Lament, Ks. Grzegorz Roszczyk.

Wśród obecnych gości byli także  dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych i  podstawowych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.  Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia przez poczet sztandarowy nowego sztandaru oraz odśpiewania hymnu. Pani dyrektor Małgorzata Bednarska przypomniała ważne wydarzenia z przeszłości ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze i zaprosiła obecnych do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze na czasową wystawę poświęconą Ludwikowi Skowyrze oraz historii naszej szkoły. Wystąpieniu pani dyrektor towarzyszyła prezentacja „100 lat Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze” przygotowana przez pana Stanisława Narewskiego.

Następnie głos zabierali szanowni goście, którzy wyrażali swoje uznanie dla naszej szkoły oraz składali życzenia kolejnych sukcesów i owocnej pracy. Pan Marian Niemirski Starosta Przysuski przekazał szkole projekt rozbudowy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i wyposażenie w instalacje Virtual Realisty – czwartą w Europie pracownię tego typu. Głos zabrali również: pan Krzysztof Murawski – dyrektor delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,  pani Ilona Jaroszek – Nowak – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, pani Maria Bakuła – doradca MSCDN w Radomiu.

Zasłużonym dla PCK nagrody wręczył  Pan Jerzy Czubak. Odznaczenia otrzymali: Pani Anna Chwalinska – honorowy krwiodawca zasłużony dla zdrowia narodu, odznakę honorowa PCK – Pan Zbigniew Głuch, Pan Artur Maroszek. Pan starosta Marian Niemirski wręczył stypendia dla najlepszych uczniów naszej szkoły. Stypendia otrzymali:

Lp. Imię i nazwisko Klasa
1 Honorata Gapys III tż
2 Weronika Aderek III tż
3. Jakub Kowalik III tps
4. Piotr Jakubczyk II te/s
5. Katarzyna Duda II tż
6. Kamil  Marchewa II tps
7. Natalia Socha III tż
8 Nikola Witkowska IIthot
9 Jagoda Jędrzejczak II tż
10 Joanna Górzyńska III tż
11 Wiktoria Porczyńska II tż
12 Anna Węgier IV tżb
13 Dominik Borowiecki II tż
14 Klaudia Wejner II tż
15 Katarzyna Oleś III thot
16 Jakub Skalski II te/s
17 Szymon Dobrodziej IV tps
18 Weronika Worach IV tżb
19 Wiktoria Kozdrach IIItuf
20 Ewa Kucharczyk IIthot
21 Anna Pełka IV hot/f
22 Aleksandra Ryńska IV hot/fr
23 Klaudia Nowak II tż
24 Martyna Krogulec Tuf/tż
25 Paweł Osiński IV tża
26 Bartosz Pluciński IIItps
27 Dominika Smolarska II tż
28 Katarzyna Przyborek Tuf/tż
29 Szymon Macieja II tps
30 Ewelina Makowska III thot
31 Paulina Chrapek IV hot/fr
32 Wiktoria Neska II c/w
33 Sylwia Szatan IV hot/fr
34 Sylwia Dudek II tż
35 Weronika Prokop III thot

 

Następnie pani dyrektor Małgorzata Bednarska wręczyła nagrody dyrektora szkoły. Wyróżnieni nauczyciele to:

Mirosława Idzikowska
Iwona Filipczak
Marzena Pakosz
Karolina Cendrowska
Barbara Oracz
Marta Chmielewska
Maria Giedasz – Kwintal
Ewa Bochyńska
Zofia Perendyk
Zbigniew Głuch
Stanisław Narewski
Paweł Jasiński
Artur Maroszek

Obchody stulecia ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze są związane z obchodami stulecia niepodległości. Wszyscy obecni zostali zaproszeni na „Koncert dla szanownej Jubilatki” przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Iwony Rejmer –  Bieleckiej oraz pani Jolanty Majchrzak. Poprzez muzykę i śpiew młodzież opowiedziała o dziejach Polaków i wartościach, którym byliśmy i powinniśmy być wierni. Przypomniała, że każdy z nas może świętować niepodległość, tak jak potrafi, bo każdy z nas jest częścią Niepodległej i tworzy ją na co dzień. W koncercie wystąpili Julia Mado, Julia Bukarewicz, Sylwia Dudek, Dominik Borowiecki, Weronika Gajda,  Julia Woźniak, Natalia Bil, Dominika Smolarska , Jagoda Jędrzejczak, Ewa Młodawska.  Koncert poprowadził Paweł Osiński. Zarówno dobór repertuaru jak i bardzo dobre przygotowanie wokalne młodzieży wywarły niezapomniane wrażenia na słuchaczach. To kolejny powód do dumy z naszej młodzieży.

Uroczystość zakończył gościnny występ chóru „Canto”.

Po części oficjalnej goście mogli podziwiać fryzury przygotowane pod kierunkiem Pani Wioletty Sowińskiej przez uczniów Technikum Usług Fryzjerskich pod hasłem „Fryzury przez stulecie” oraz delektować się przysmakami „Skowyrówki” przygotowanymi pod kierunkiem nauczycieli kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej i hotelarskiej przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Wytwory działu gastronomicznego od lat cieszą się zasłużonym uznaniem i wszystkim smakują. Ponadto nasza młodzież doskonale sprawdza się w zakresie obsługi gości na różnych eventach.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli obchody 100-lecia szkoły przebiegły w uroczystej atmosferze.