Beck 1

Beck&Pollitzer w „Skowyrówce”

Opublikowano

Zawody, które są nauczane w Zespole Szkół nr 2 w Przysusze otwierają rynek pracy dla młodzieży. Najlepszym tego dowodem było spotkanie maturzystów technikum elektronicznego i technikum pojazdów samochodowych z przedstawicielem brytyjskiej firmy Beck&Pollitzer, której  polski oddział ma siedzibę w Sosnowcu. Jest to firma mająca swoje filie na całym świecie. Tradycje  przedsiębiorstwa sięgają II połowy XIX w., realizuje projekty związane z relokacją całych zakładów przemysłowych oraz różnego asortymentu urządzeń i maszyn. Na spotkaniu, w dniu 6 kwietnia 2022 r., młodzież poznała specyfikę wykonywanej pracy, w której przydatne będą umiejętności nabyte w trakcie kształcenia w technikum.

Spotkanie wywołało duże zainteresowanie uczniów, którzy zadawali dużo pytań. Reprezentujący Beck&Pollitzer manager był bardzo zadowolony ze spotkania, liczy że młodzi ludzie skorzystają z możliwości pracy, poznania nowych osób i krajów, które umożliwią ich dalszy rozwój.

 

Beck 2