IMG_20240430_091953-min

Dzień otwarty – fotorelacja

Opublikowano

Dnia 30 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze odbył się dzień otwarty dla kandydatów do szkoły. W tym dniu uczniowie, nauczyciele i rodzice szkół podstawowych zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Prezentacja szkoły bardzo podobała się uczniom szkół podstawowych, wzbudziła także duże zainteresowanie wśród dorosłych. Mamy nadzieję, że taka prezentacja szkoły ułatwi dokonanie właściwych wyborów dalszej drogi kształcenia. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli  zobaczyć praktyczne kształcenie zawodowe w  pracowniach: obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,  elektronicznej, żywienia, fryzjerskiej, ekonomicznej, logistycznej, hotelarskiej i turystycznej.