Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Opublikowano

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja na rok 2024r.

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry został  zakwalifikowany do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.
Celem programu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez wzrost atrakcyjności zbiorów biblioteki. Otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych dofinansowania na zakup nowości czytelniczych oraz wyposażenia bibliotecznego.
Projekt jest w trakcie realizacji. Zapraszam do składania propozycji tytułów nowości wydawniczych.

Nauczyciel bibliotekarz