Baza dydaktyczna

Nasza szkoła posiada bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną. W 2013r. otwarto nowy budynek, w którym mieści się Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego. W budynku znajdują się sale lekcyjne wyposażone w projektory, tablicę interaktywną oraz pracownie do kształcenia praktycznego we wszystkich zawodach oferowanych w naszej szkole. Na terenie kompleksu znajduje się również nowoczesna hala sportowa oraz boiska sportowe.