Rada Pedagogiczna

 

Język polski

mgr Małgorzata Bednarska
mgr Urszula Bielawska
mgr Iwona Rejmer-Bielecka
mgr Jolanta Majchrzak
mgr Aneta Fidos-Godlewska

Język angielski

mgr Beata Ciesielska-Dyk
mgr Jolanta Juźwik
mgr Monika Szymczyk
mgr Joanna Prasowska
mgr Teresa Gajda
mgr Iwona Mazurkiewicz

Język niemiecki

mgr Maria Giedasz-Kwintal
mgr Anna Sykuła

Język rosyjski

mgr Alina Petrenko

Matematyka

mgr Agnieszka Biedrzycka
mgr Lucyna Smagowska
mgr Urszula Kwintal
mgr inż. Mirosława Idzikowska

Historia

mgr Artur Maroszek
mgr Ewa Sokół-Osuchowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Artur Maroszek

Geografia

mgr Krystyna Stoń

Informatyka

mgr Małgorzata Korycka
mgr Ewa Sokół-Osuchowska

Biologia

mgr Małgorzata Głuch

Chemia

mgr Sylwia Polesiak

Fizyka

mgr Barbara Narewska
mgr Sylwia Polesiak

Wychowanie fizyczne

mgr Sławomir Nowosielski
mgr Cezary Bohdziewicz
mgr Arkadiusz Pomykała
mgr Renata Starnawska
mgr inż. Paweł Jasiński
mgr Witold Gapys

Religia

ks. Kamil Florczak
s. Magdalena Kwiatkowska
mgr Piotr Bąk

Przedmioty zawodowe branża mechaniczna i motoryzacyjna

mgr inż. Krzysztof Majchrzak
mgr inż. Zbigniew Głuch
mgr inż. Grzegorz Kwiecień
mgr inż. Stanisław Borowiecki
mgr inż. Daniel Chojnacki
mgr inż. Karol Osuchowski
mgr inż. Ryszard Purc
Mateusz Woźniak

Przedmioty zawodowe branża elektroniczna

mgr inż. Stanisław Narewski
mgr inż. Wiesław Wilczyński
mgr inż. Marek Kucyk – Urbański

Przedmioty zawodowe branża hotelarska

mgr Barbara Oracz
mgr Marta Chmielewska

Przedmioty zawodowe branża ekonomiczna

mgr Barbara Gołąbek
mgr Elżbieta Jurek
mgr Paulina Wilk

Przedmioty zawodowe branża gastronomiczna

mgr inż. Zofia Perendyk
mgr inż. Lidia Sionek
mgr Marta Chmielewska
mgr Monika Kucharska
mgr Barbara Oracz
mgr Mirosława Modrzecka
mgr Katarzyna Smółka
mgr Anita Rejmer
mgr Małgorzata Czyżykowska

Przedmioty zawodowe branża fryzjerska

Elżbieta Cholewińska
Wioletta Sowińska
Justyna Siwek
mgr Marta Stasiak

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Alina Petrenko

Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr inż. Mirosława Idzikowska
mgr Małgorzata Korycka
mgr Sylwia Polesiak

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Karolina Cendrowska

Biblioteka

mgr Agnieszka Wysocka
mgr Ewa Bochyńska

Pedagog szkolny

mgr Marzena Pakosz
mgr Karolina Cendrowska

Internat szkolny:

wychowawcy internatu:
mgr Iwona Filipczak
mgr Agata Kwiecień
Oligofrenopedagod:
mgr Wiesława Suder