Rada Pedagogiczna

 

Język polski

mgr Małgorzata Bednarska
mgr Urszula Bielawska
mgr Iwona Rejmer-Bielecka
mgr Jolanta Majchrzak
mgr Aneta Fidos-Godlewska

Język angielski

mgr Beata Ciesielska-Dyk
mgr Jolanta Juźwik
mgr Monika Szymczyk
mgr Joanna Prasowska
mgr Teresa Gajda
mgr Iwona Mazurkiewicz
mgr Edyta Liziniewicz

Język niemiecki

mgr Maria Giedasz-Kwintal
mgr Anna Sykuła

Matematyka

mgr Agnieszka Biedrzycka
mgr Lucyna Smagowska
mgr Urszula Kwintal
mgr inż. Mirosława Idzikowska

Historia

mgr Artur Maroszek
mgr Ewa Sokół-Osuchowska

Historia i teraźniejszość

mgr Jolanta Majchrzak
mgr Aneta Fidos-Godlewska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Artur Maroszek

Geografia

mgr Krystyna Stoń
mgr Beata Ciesielska-Dyk

Informatyka

mgr Małgorzata Korycka
mgr Ewa Sokół-Osuchowska

Biologia

mgr Małgorzata Głuch
mgr inż. Zofia Perendyk

Chemia

mgr Sylwia Polesiak

Fizyka

mgr Barbara Narewska

Wychowanie fizyczne

mgr Sławomir Nowosielski
mgr Cezary Bohdziewicz
mgr Arkadiusz Pomykała
mgr Renata Starnawska
mgr inż. Paweł Jasiński

Religia

ks. Kamil Florczak
mgr Piotr Bąk
mgr Dorota Górska
mgr Agnieszka Borówka

Przedmioty zawodowe branża mechaniczna i motoryzacyjna

mgr inż. Krzysztof Majchrzak
mgr inż. Zbigniew Głuch
mgr inż. Grzegorz Kwiecień
mgr inż. Stanisław Borowiecki
mgr inż. Daniel Chojnacki
mgr inż. Karol Osuchowski
mgr inż. Ryszard Purc
mgr Mateusz Woźniak

Przedmioty zawodowe branża elektroniczna

mgr inż. Stanisław Narewski
mgr inż. Wiesław Wilczyński
inż. Zbigniew Smęder

Przedmioty zawodowe branża hotelarska

mgr Barbara Oracz
mgr Marta Chmielewska
mgr Alina Petrenko

Przedmioty zawodowe branża ekonomiczna

mgr Barbara Gołąbek
mgr Elżbieta Jurek
mgr Paulina Wilk

Przedmioty zawodowe branża gastronomiczna

mgr inż. Zofia Perendyk
mgr inż. Lidia Sionek
mgr Marta Chmielewska
mgr Monika Kucharska
mgr Barbara Oracz
mgr Mirosława Modrzecka
mgr Anita Rejmer
mgr Małgorzata Czyżykowska

Przedmioty zawodowe branża fryzjerska

mgr Justyna Siwek
mgr Marta Stasiak
Elżbieta Cholewińska
Wioletta Sowińska

Przedmioty zawodowe branża logistyczna

mgr Elżbieta Jurek
mgr Grzegorz Kwiecień

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Alina Petrenko

Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr inż. Mirosława Idzikowska
mgr Małgorzata Korycka
mgr Sylwia Polesiak

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Karolina Cendrowska

Biblioteka

mgr Agnieszka Wysocka
mgr Marta Stasiak

Pedagog szkolny

mgr Marzena Pakosz

Pedagog specjalny:

mgr Katarzyna Smółka
mgr Marta Chmielewska

Internat szkolny:

wychowawcy internatu:
mgr Iwona Filipczak
mgr Karolina Jaciubek
mgr Agata Kwiecień