Akredytacja Erasmusa SE

UE-akr

 

W ramach Indywidualnej Akredytacji nasza szkoła od września realizuje projekt  nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006373 w Sektorze edukacji szkolnej.
Akredytacja w programie Erasmus+ zostaje przyznana na 5 lat, w tym roku w ramach realizacji celów planujemy mobilności edukacyjne zarówno uczniów jak i nauczycieli. Nasi uczniowie oraz nauczyciele, w ramach projektu, podnosić będą swoje kompetencje językowe. Dodatkowo część nauczycieli będzie miała możliwość wyjechania na kursy metodyczne, dzięki którym będą mieli okazje odświeżyć swój warsztat metodyczny:
– poznają nowe metody dydaktyczne
– jak w naturalny sposób włączyć w zajęcia narzędzia TIK
– jak dobierać metody pracy w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

 Bardzo się cieszymy z sukcesu naszej szkoły. Jest to nasz kolejny projekt, współfinansowany przez UE dzięki, któremu możemy podnosić jakość edukacji w naszej placówce.

JUŻ WKRÓTCE ZACZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU !

Zapraszamy do śledzenia nas na stronie internetowej i Facebooku