Ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 04.05.2022r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (dodano: 02.05.2022r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi (dodano: 22.04.2022r.)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakwaterowanie i wyżywienie realizowanego w ramach Programu Erasmus+

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 10 do SWZ

Załącznik nr 11 do SWZ

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (dodano: 21.04.2022r.)

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania (dodano 05.01.2022r.)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – sukcesywna dostawa paliw (dodano 10.12.2021r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywna dostawa paliw dla eksploatowanej przez zamawiającego kotłowni w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (dodano 01.12.2021r.)

Plan postępowania 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( dodano 07.01.2021r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – sukcesywna dostawa paliw (dodano 10.12.2020r.)

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywna dostawa paliw dla eksploatowanej przez zamawiającego kotłowni w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (dodano 02.12.2020r.)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty

 


 

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi społecznej (dodano 17.02.2020r.)

 


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną w ramach programu Erasmus+  (dodano 10.02.2020r.)

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Istotne Warunki Zamówienia na usługę społeczną

Załącznik nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Istotnych Warunków Zamówienia – wykaz usług

Załącznik nr 4 do Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy

Załącznik nr 5 do Istotnych Warunków Zamówienia – menu

Załącznik nr 6A do Istotnych Warunków Zamówienia – oświadczenie wykonawcy str.1

Załącznik nr 6A do Istotnych Warunków Zamówienia – oświadczenie wykonawcy str.2

Załącznik nr 6B do Istotnych Warunków Zamówienia – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 6C do Istotnych Warunków Zamówienia – oświadczenie wykonawcy

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( dodano 07.01.2020r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – sukcesywna dostawa paliw (dodano 12.12.2019r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywna dostawa paliw dla eksploatowanej przez zamawiającego kotłowni w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (dodano 04.12.2019r.)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – sukcesywna dostawa paliw (dodano 12.12.2018r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywna dostawa paliw dla eksploatowanej przez zamawiającego kotłowni w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (dodano 04.12.2018r.)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – sukcesywna dostawa paliw (dodano 11.12.2017r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywna dostawa paliw dla eksploatowanej przez zamawiającego kotłowni w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (dodano 01.12.2017r.)

Zmiana ogłoszenia (dodano 04.12.2017r.)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty