Kontakt

Zespół Szkół Nr 2

im. Ludwika Skowyry w Przysusze

ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha

tel. (048) 675 24 63, tel./fax (048) 675 56 67

http://www.zsz.przysucha.pl

e-mail: zsz@przysucha.pl