Liga Ochrony Przyrody

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody przy Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze działa od wielu lat. Członkowie koła wykazują troskę o miejsca pamięci narodowej, uczestniczą w zajęciach plenerowych, biorą udział w akcjach: „Sprzątanie Świata” oraz #SadziMY, zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska, włączają się w różne formy pomocy charytatywnej, np. „Szlachetna paczka”, czy zbiórka funduszy na rzecz budowy Hospicjum Stacjonarnego.

Członkowie koła systematycznie biorą udział w konkursach takich jak:

  • Ogólnopolski konkurs „Mój las”

  • Konkurs plastyczny organizowany przez Nadleśnictwo Przysucha

  • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

  • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO PLANETA

  • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Obecnie, w roku szkolnym 2020/2021 koło liczy 27 członków.

Opiekunkami szkolnego koła LOP są: Zofia Perendyk oraz Krystyna Stoń


Poniższe fotografie przedstawiają akcję
#SadziMY z września 2020 r.

(w ramach której z pakietu 100 sadzonek dębu, buka oraz sosny, przekazanych nam przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przysucha, w pobliżu budynku warsztatów szkolnych i hali sportowej udało się zasadzić kilkanaście młodych drzewek).