Dyrekcja szkoły

mgr Małgorzata Bednarska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze

 

mgr inż. Mirosława Idzikowska
Wicedyrektor

 

mgr inż. Zbigniew Głuch
Wicedyrektor