Erasmus+

Podsumowanie wyjazdu młodzieży do Grecji w w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze edukacja szkolna, w dniach 22.05 – 04.06 2022r.:


Praktyka zawodowa w Grecji 2021r. w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” – prezentacja multimedialna w PowerPoint

 


Kolejny projekt w ramach programu ERASMUS+

Realizacja projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” nr 2020-1-PL01-KA102-080351. Ze względu na pandemię realizacja projektu ERASMUS+ będzie realizowana w roku szkolnym 2021/2022. Mobilność jest planowana na wrzesień 2021r. , oczywiście jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Uczniowie  klas  II i III technikum ( w bieżącym roku szkolnym) : usług fryzjerskich, technikum hotelarskiego, technikum elektronicznego, technikum pojazdów samochodowych oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych zainteresowani uczestnictwem w projekcie składają formularz rekrutacyjny w sekretariacie szkoły do 15 lipca 2021r. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 19 lipca 2021r.

Regulamin rekrutacji do projektu i formularz rekrutacyjny znajdują się również w sekretariacie szkoły.

 


W grudniu  2020r. Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze podpisał   umowę dotyczącą realizacji kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego  „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” . Nasz projekt nosi tytuł:  „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” i jest skierowany do uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze. Celem projektu jest nabycie przez uczniów unikalnej wiedzy i umiejętności zdobytej w trakcie realizowanych praktyk w firmach o skonkretyzowanych profilach, będących odpowiedzią na wymagania europejskiego rynku pracy. W trakcie realizacji projektu 60 uczniów zakwalifikowanych do udziału  weźmie udział w warsztatach językowych, pedagogicznych i kulturowych przygotowujących do pracy w międzynarodowym środowisku pracy. Następnie uczniowie wyjada do Grecji na dwunastodniowe staże zawodowe w Grecji. Po zakończeniu projektu uczniowie otrzymają CV Europass praz paszport Językowy Europass oraz dokument Europass Mobilność potwierdzony przez Agencję Narodową.

Mamy nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi nam w realizacji projektu.


Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry przystąpił do programu Erasmus +

Projekt realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego nosi nazwę : ”Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy”.  Numer projektu: 2019-1-PL01- KA102 – 063222 . Partnerem projektu jest grecka organizacja: Golden Sun Mobility Center  MONOPOZOF I.K.E.

Regulamin rekrutacji do projektu


Uczniowie klas II, III, IV technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego mogą składać formularz zgłoszeniowy do projektu „Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” .
Termin składania formularza do 7 stycznia 2020r.

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Dyrekcja ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze informuje, że rekrutacja do udziału w projekcie ERASMUS+ „Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy została zakończona”. Komisja rekrutacyjna wyłoniła grupę 60 uczestników i ustaliła listę rezerwową.

Gratulujemy zakwalifikowanym.

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU (dodano: 10.02.2020r.)

Na stronie http://zsz.przysucha.pl/ogloszenia/  znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamówienia na usługę społeczną w ramach programu Erasmus+

 


 

Ankiety dla uczestników projektu:

Ankieta 1

Ankieta 2