Praktyki zawodowe

Umowa o praktykę zawodową

Regulamin praktyk zawodowych

 

Program praktyki zawodowej – technik pojazdów samochodowych, kl. III

Program praktyki zawodowej – technik pojazdów samochodowych, kl. IV

Program praktyki zawodowej – technik usług fryzjerskich, kl. III

Program praktyki zawodowej – technik usług fryzjerskich, kl. IV

Program praktyki zawodowej – technik żywienia i usług gastronomicznych, kl. III

Program praktyki zawodowej – technik żywienia i usług gastronomicznych, kl. IV

Program praktyki zawodowej – technik hotelarstwa, kl. III

Program praktyki zawodowej – technik hotelarstwa, kl. IV

Program praktyki zawodowej – technik elektronik, kl. III

Program praktyki zawodowej – technik elektronik, kl. IV

Program praktyki zawodowej – technik ekonomista, kl. III

Program praktyki zawodowej – technik ekonomista, kl. IV

Program praktyki zawodowej – technik organizacji turystyki , kl. III i IV