Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze

Statut TECHNIKUM w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze (obowiązuje od 31.08.2022r.)

Statut BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze (obowiązuje od 31.08.2022r.)

Procedura organizacji egzaminu klasyfikacyjnego w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

Standardy ochrony małoletnich

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA CZAS PANDEMII w ZS nr 2 im. L. SKOWYRY w PRZYSUSZE

Klauzula informacyjna RODO w Zespole Szkół nr 2 w Przysusze dla uczniów i rodziców

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze na rok szkolny 2020/2021

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły oraz metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością

Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

Procedury przyznania indywidualnego nauczania uczniom w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze

Procedura wyboru podręcznika obowiązująca w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze

Instrukcja przeprowadzenia skutecznej ewakuacji z budynku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZS nr 2 w Przysusze

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań

Zarządzenie Dyrektora

Karta monitorowania pracy zdalnej

Karta monitorowania zajęć rewalidacyjnych

Karta monitorowania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego