Wolontariat „Złote Serca”

Klub „Złote Serca” zrzesza uczniów klas I, II i III uczęszczających do naszej szkoły. Przynależność do klubu ma charakter dobrowolny, formy i płaszczyzna działalności wypływają głównie z inicjatywy młodzieży. Nadrzędnym celem funkcjonowania naszego wolontariatu jest szeroko pojęta praca na rzecz lokalnej społeczności, środowiska szkolnego a przede wszystkim kształtowanie postaw prospołecznych i pozytywne wypełnienie czasu wolnego u młodzieży. Członkami wolontariatu są uczniowie o specyficznej strukturze osobowości, tj. szczególna wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, empatia, otwartość, dbanie o innych ( słabszych, młodszych, starszych, chorych ), potrzeba niesienia pomocy.

W ramach działalności klubu prowadzona jest:

– współpraca z samorządowymi przedszkolami nr 1 i nr 3 w Przysusze oraz szkołą podstawową w Sokolnikach Mokrych – organizacja i prowadzenie imprez i zabaw plenerowych dla dzieci, czytanie bajek w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”, wspólne wykonywanie rekwizytów, zabawy i wróżby andrzejkowe, wizyta Świętego Mikołaja, aktywne wspieranie Festynu Rodzinnego;

– współpraca z Niepublicznym Specjalnym Ośrodkiem w Borkowicach – przygotowywanie i prowadzenie konkursów i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych;

– akcje charytatywne, zbiórki żywności w okresie przedświątecznym, zbiórkę karmy dla psów na rzecz schroniska w Radomiu, sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych, zbiórka nakrętek plastikowych dla Karolka chorego na mukowiscydozę oraz wszelkie akcje doraźne;

– akcja „Szlachetna Paczka” – szkoła corocznie jest darczyńcą dla jednej potrzebującej rodziny ze środowiska lokalnego. Środki pozyskujemy dzięki zyskom z kiermaszu ciast, kiermaszu ozdób świątecznych oraz zbiórki wśród młodzieży i nauczycieli. Wolontariusze włączają się również do pracy przy pakowaniu i rozwożeniu paczek w dniu finału „Szlachetnej Paczki”;

– udział w ogólnopolskiej akcji społecznej „Mam haka na raka” – podejmowane działania odnoszą się przede  wszystkim do profilaktyki prozdrowotnej;

– zbiórka odzieży używanej wśród nauczycieli pod hasłem „Przekaż dalej” na potrzeby uczniów i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

– opracowywanie szaty graficznej gazetek ściennych  ( tematyka wynikająca z aktualnych potrzeb szkolnych, kalendarium szkolnego oraz profilaktyki ).

Młodzież z dużym zaangażowaniem i kreatywnością realizuje wszelkie swoje pomysły i przedsięwzięcia, poświęcając swój wolny czas ( nierzadko dni świąteczne i weekendy ). Trudno jest wyrazić satysfakcję, ogrom radości i niepowtarzalnych wrażeń towarzyszących podejmowanym wyżej działaniom.