Rada Rodziców

Przewodnicząca:

Agata Kinas

Wiceprzewodnicząca:

Katarzyna Kwiecień

Skarbnik:

Iwona Oracz

Członkowie prezydium:

Beata Czyżewska

Edyta Ogorzałek