Rada Rodziców

Przewodnicząca:

Małgorzata Bugała

Zastępca:

Magdalena Skalska

Skarbnik:

Joanna Janus

Członkowie prezydium:

Jacek Popiński

Edyta Ogorzałek