Projekty unijne

UE-akr

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze edukacja szkolna rok III, współfinansowanej przez Unię Europejską.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU

Dokumenty można składać w terminie od 06.05.2024 do 17.05.2024 r. do godzinie 15.30.

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Nauczyciela do Mobilności


UE-akr

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze VET rok III,  współfinansowanej przez Unię Europejską.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU

Dokumenty można składać w terminie od 06.05.2024 do 17.05.2024 r. do godzinie 15.30.


ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Nauczyciela do Mobilności

 


UE-akr

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze VET rok II,  współfinansowanej przez Unię Europejską.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli (język angielski)
 • poznanie nowych metod motywowania uczniów do pracy i nauki, „Work-life balance”. w tym dobra organizacja pracy, wytrzymałość psychiczna, wydajność, efektywność osobista.

Dokumenty można składać w terminie od 18.04.2023 od godziny 10.00, do 28.04.2023 r. do godzinie 15.00.

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Nauczyciela do Mobilności

 

 


UE-akr

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze edukacja szkolna rok II, współfinansowanej przez Unię Europejską.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli (język angielski)
 • poznanie nowych metod motywowania uczniów do pracy i nauki, „Work-life balance” w tym dobra organizacja pracy, wytrzymałość psychiczna, wydajność, efektywność osobista.

Dokumenty można składać w terminie od 18.04.2023 od godziny 10.00, do 28.04.2023 r. do  godzinie 15.00

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Nauczyciela do Mobilności

 


ZACZYNAMY REKRUTACJĘ !!!

 WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU NR 2022-1-PL01-KA121-VET-000060214 W RAMACH AKREDYTACJI  W SEKTORZE VET

Cele projektu:

 • podniesienie branżowych kompetencji językowych uczniów (język angielski branżowy)
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej z instytucjami partnerskimi oferującymi możliwość wymiany doświadczeń zawodowych
 • zapewnienie efektywnego programu staży i doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami

 

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się 15.02.2023r. o godzinie 10.00, a kończy 3.03.2023r.  o godzinie 16.00.

W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły. W ocenie kandydatów brane pod uwagę będą wyniki w nauce oraz sytuacja ucznia: jego aktywność oraz tzw. kryteria zmniejszonych szans edukacyjnych.

2. Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w dniu 07.03.2023r. do godz. 12.00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 7.03.2023r. do godz. 16:00.

Uwaga! W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego. W innym przypadku Komisja nie będzie mogła wziąć zgłoszenia pod uwagę w naborze. Prosimy także o uzupełnienie Karty Zgłoszenia w sposób czytelny, długopisem.

 

NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY. TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI!

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności

Załącznik 1: Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych

 

 


Dokumenty dotyczące projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”:

1. Regulamin staży 2021 r.

2. Umowa z pracodawcą

3. Umowa ze stażystą

4. Ramowy Plan Stażu ARM SA (czysty)

5. Ramowy Plan Stażu ARM SA (wzór)

6. Dziennik stażu ARM SA (czysty)

7. Dziennik stażu ARM SA (wzór)

8. RODO właściciel rachunku bankowego

Przykładowy plan stażu – technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych

Przykładowy plan stażu – technik hotelarstwa

Przykładowy plan stażu – technik elektronik

Przykładowy plan stażu – technik usług fryzjerskich, fryzjer

Przykładowy plan stażu – technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz

 

 


 

ZACZYNAMY REKRUTACJĘ !!!

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU w ramach AKREDYTACJI  W SEKTORZE VET

Cele projektu:

 • podniesienie branżowych kompetencji językowych uczniów (język angielski branżowy)
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej z instytucjami partnerskimi oferującymi możliwość wymiany doświadczeń zawodowych
 • zapewnienie efektywnego programu staży i doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami

 

ZASADY REKRUTACJI:

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się 20.06.2022 o godzinie 10.00, a kończy  28.06.2022  o godzinie 15.00.

W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły. W ocenie kandydatów brane pod uwagę będą wyniki w nauce oraz sytuacja ucznia: jego aktywność oraz tzw. kryteria zmniejszonych szans edukacyjnych. O godz. 14. 00 odbędzie się rozmowa sprawdzająca komunikatywną znajomość j. angielskiego.

Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w 29.06.2022 do godziny 12.00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 29.06.2022 do godz. 16:00

 

Uwaga! W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego. W innym przypadku Komisja nie będzie mogła wziąć zgłoszenia pod uwagę w naborze. Prosimy także o uzupełnienie Karty Zgłoszenia w sposób czytelny, długopisem.

 NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY. TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI!

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności

Załącznik 1: Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych

 

 


UE-akr

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze VET rok I,  współfinansowanej przez Unię Europejską.

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli (język angielski)
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej z instytucjami partnerskimi oferującymi możliwość wymiany doświadczeń zawodowych

 ZASADY REKRUTACJI:

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się  20.04.2022r. o godzinie 16.00, a kończy  30.04.2022r.  o godzinie 16.00.
W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły.
Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w dniu 29.04.2022r. do godziny 12.00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 4.05.2022r. do godz. 16:00.

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Nauczyciela do Mobilności

 


UE-akr

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze edukacja szkolna rok I, współfinansowanej przez Unię Europejską.

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli (język angielski)
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej z instytucjami partnerskimi oferującymi możliwość wymiany doświadczeń zawodowych

 ZASADY REKRUTACJI:

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się  20.04.2022r. o godzinie 10.00, a kończy  29.04.2022r.  o godzinie 16.00.
W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły.
Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w dniu 4.05.2022r. do godziny 16.00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 5.05.2022r. do godz. 16:00.

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Nauczyciela do Mobilności

 

 


UE-akr

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze edukacja szkolna rok I. Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską.

Projekt skupiony będzie na rozwoju i wzmocnieniu wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie komunikacji w języku angielskim, umiejętności cyfrowych oraz podniesienia kompetencji obywatelskich.

ZASADY REKRUTACJI:

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się 5.04.2022 o godzinie 16.00, a kończy  15.04.2022  o godzinie 16.00.

W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły. W ocenie kandydatów brane pod uwagę będą wyniki w nauce oraz sytuacja ucznia: jego aktywność oraz tzw. kryteria zmniejszonych szans edukacyjnych. O godz. 14. 30 odbędzie się rozmowa sprawdzająca komunikatywną znajomość j. angielskiego.

Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w 18 maja do godziny 12.00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 18 maja 2022 do godz. 16:00

 

Uwaga! W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego. W innym przypadku Komisja nie będzie mogła wziąć zgłoszenia pod uwagę w naborze. Prosimy także o uzupełnienie Karty Zgłoszenia w sposób czytelny, długopisem.

 

NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY. TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI!

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności

Załącznik 2: Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych

 


UE-akr

button_akredytacja-erasmusa-se

button_akredytacja-erasmusa-vet


logoxz

Podsumowanie wyjazdu do Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Okno na świat – Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów technikum ZS L. Skowyry w Przysusze

http://zsz.przysucha.pl/2021/11/01/podsumowanie-wyjazdu-do-grecji/


logoxz

Nasza szkoła od 1 września realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Okno na świat – Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów technikum ZS L. Skowyry w Przysusze

W ramach projektu chcemy rozwijać kluczowe kompetencje uczniów w obszarach komunikacji wykorzystując nowoczesne narzędzia informacyjne, a zwłaszcza media społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, strona internetowa. Uczniowie poznają ich komercyjne zastosowanie w promocji produktów marek czy regionów. Projekt zakłada poszerzenie kompetencji językowych, kulturowych, interpersonalnych oraz pozyskiwanie informacji z Internetu z poszanowaniem zasad praw autorskich.
Planujemy dwutygodniową mobilności, w której udział weźmie 20 uczniów naszej szkoły oraz 4 przedstawicieli kadry nauczycielskiej. Partnerem projektu i instytucją przyjmującą jest szkoła Mpakogianni w Larisie Grecji.

Informacje o projekcie

 

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1: Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności

Załącznik 2: Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych

Załącznik 3: Podstawowe informacje o projekcie

Załącznik 4: Wzór umowy uczestnika na udział w projekcie

Załącznik 5: Oświadczenie Uczestnika Przedsięwzięcia

 

 

 


logoxz

Projekt „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, nr 2020-1-PL01-KA102- 080351, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

W Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze realizowany jest projekt: Europejska jakość w kształceniu zawodowym”/ „European  quality in vocational training.”
NR umowy:  POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080351
Przyznane dofinansowanie: 465 534,26  PLN
W projekcie weźmie udział 60 uczniów i 6 nauczycieli. Odbędą się dwie mobilności do Grecji.

Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów unikalnej wiedzy i umiejętności podczas realizowanych praktyk w firmach o skonkretyzowanych profilach, będących odpowiedzią na wymagania europejskiego rynku, a co za tym idzie zwiększenie ich atrakcyjności na polskim i europejskim rynku pracy. Realizacja projektu zakłada także rozwijanie działań mających na celu przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub za granicą. W trakcie realizacji 12 miesięcznego projektu odbędą się warsztaty językowe  przygotowujące do praktyk zawodowych w języku angielskim, warsztaty pedagogiczne oraz kulturowe przygotowujące do pracy w międzynarodowym środowisku. W następnym etapie uczniowie wyjadą na 12 dniowe staże zawodowe do Grecji, gdzie zdobędą nowe doświadczenia.

 


Projekt: Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość

 

 

Konspekty zajęć przygotowane przez nauczycieli:

 1. Konspekt 1
 2. Konspekt 2
 3. Konspekt 3
 4. Konspekt 4
 5. Konspekt 5
 6. Konspekt 6
 7. Konspekt 7
 8. Konspekt 8
 9. Konspekt 9
 10. Konspekt 10
 11. Konspekt 11
 12. Konspekt 12
 13. Konspekt 13
 14. Konspekt 14
 15. Konspekt 15
 16. Konspekt 16
 17. Konspekt 17
 18. Konspekt 18
 19. Konspekt 19
 20. Konspekt 20
 21. Konspekt 21
 22. Konspekt 22
 23. Konspekt 23
 24. Konspekt 24
 25. Konspekt 25
 26. Konspekt 26
 27. Konspekt 27
 28. Konspekt 28
 29. Konspekt 29
 30. Konspekt 30
 31. Konspekt 31
 32. Konspekt 32
 33. Konspekt 33
 34. Konspekt 34
 35. Konspekt 35
 36. Konspekt 36
 37. Konspekt 37
 38. Konspekt 38

 


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską, które były realizowane w naszej szkole w latach 2009 – 2013:

Projekt „Kreatywny absolwent II”

 

Projekt „Kreatywny absolwent”

Projekt „Inicjatywa organizacji praktyk uczniowskich skierowana do uczniów klas trzecich technikum w zawodzie: technik mechanik Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w powiecie przysuskim”