Egzamin zawodowy

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry  w Przysusze w sesji czerwiec/lipiec 2020:

 

Klasa II technikum w zawodzie: technik hotelarstwa / technik usług fryzjerskich

Klasa III branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie: kucharz, mps, wielozawodowa

Klasa III technikum w zawodzie: technik elektronik / technik pojazdów samochodowych „B”

Klasa III technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych „A”

Klasa III technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych „A”

Klasa III technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych „B” / technik usług fryzjerskich

Klasa III technikum w zawodzie: technik hotelarstwa

 

Informacje dla uczniów z lat ubiegłych, poprawiający egzamin zawodowy