Technik pojazdów samochodowych

 

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:


MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
• bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,
• podstawy budowy maszyn,
• silniki pojazdów samochodowych,
• podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
• podstawy elektrotechniki i elektroniki,
• elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
• przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami,
• organizacja procesu obsługowo – naprawczego i podstawy badań technicznych pojazdów,
• język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym.


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
• obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
• organizowanie i nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
• wykonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych,
• praktyki zawodowe.
W ramach kształcenia zawodowego uczniowie technikum mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kategorii B, organizowanym w szkole.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie
• solidność,
• cierpliwość,
• spostrzegawczość,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych może pracować:
• w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych, w których organizuje procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów, ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania, wykonuje naprawy pojazdów samochodowych, weryfikuje oraz dobiera części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonywanych napraw, prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
• w salonach sprzedaży pojazdów samochodowych oraz instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i częściami zamiennymi do nich, w których sprzedaje pojazdy samochodowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz inne artykuły motoryzacyjne, a także prowadzi ewidencję obrotu pojazdami i częściami zamiennymi;
• w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych i ubezpieczeniami komunikacyjnymi, w których prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniami, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi;
• w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w których wykonuje operacje związane z eksploatacją pojazdów samochodowych;
• w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, w których prowadzi demontaż pojazdów oraz ewidencję związaną z likwidacją tych pojazdów;
• w stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień), w których dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów oraz prowadzi dokumentację związaną z dopuszczeniem pojazdów samochodowych do dalszej eksploatacji.
Technik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

Nasze pracownie zajęć praktycznych: