Zakończenie rekrutacji do projektu Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna

Opublikowano

Rekrutacja do projektu Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna została zakończona!  Lista uczniów zakwalifikowanych do mobilności oraz lista rezerwowa znajduje się w sekretariacie szkoły. Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie) otrzymają informacje w e- dzienniku.