Beck 1

Beck&Pollitzer w „Skowyrówce”

Opublikowano

Zawody, które są nauczane w Zespole Szkół nr 2 w Przysusze otwierają rynek pracy dla młodzieży. Najlepszym tego dowodem było spotkanie maturzystów technikum elektronicznego i technikum pojazdów samochodowych z przedstawicielem brytyjskiej firmy Beck&Pollitzer, której  polski oddział ma siedzibę w Sosnowcu. (więcej…)

Konkurs Sleeveface

Opublikowano

Sleeveface- zdjęcia przedstawiające osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, śmieszne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.Należy tak zapozować lub ustawić się do zdjęć, aby poza stała się”elementem” okładki, który”wychodzi” poza papier.  (więcej…)

Rekrutacja do projektu

Opublikowano

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa w Sektorze edukacja szkolna rok I. Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską.

Projekt skupiony będzie na rozwoju i wzmocnieniu wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie komunikacji w języku angielskim, umiejętności cyfrowych oraz podniesienia kompetencji obywatelskich.

Dokumenty do pobrania znajdują się  na stronie: http://zsz.przysucha.pl/programy-unijne/