image0000001-min

Obchody Roku Romantyzmu Polskiego w Skowyrówce

Opublikowano

200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

31 maja uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. „Miej serce i patrzaj w serce!”, przedstawiający dorobek polskich poetów epoki romantyzmu: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego. Występy wzbogaciła prezentacja dotycząca epoki, piosenki i filmy.

W apelu udział wzięli uczniowie z klas III Tek, II Tel, III Thot „p”,  III Tż „p”,  III Te/ek „p”. Prace nad scenariuszem oraz opiekę nad przygotowaniem młodzieży sprawowała p. Agnieszka Wysocka. Dekorację przygotowała p. Ewa Bochyńska.

image000000
image0000001