Rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia

Opublikowano

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze ogłasza nabór do Branżowej Szkoły II stopnia  w zawodach:

Technik usług fryzjerskich
Technik pojazdów samochodowych
Technik żywienia i usług gastronomicznych .

Do Branżowej Szkoły II stopnia mogą uczęszczać absolwenci branżowej szkoły I stopnia w zawodach : fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz.
Nauka w szkole trwa dwa lata w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Ukończenie szkoły daje możliwość uzyskania średniego wykształcenia zawodowego oraz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Kandydaci do szkoły powinni złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły , świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz po zakwalifikowaniu do przyjęcia zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.