Sukcesy uczniów w olimpiadach żywieniowych

Opublikowano

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół r 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze uczestniczyli w dwóch ogólnopolskich olimpiadach „żywieniowych”.  W dniu 24.11.2023r. odbył się etap okręgowy XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, w którym uczestniczyło czworo uczniów naszej szkoły (zakwalifikowanych w wyniku eliminacji szkolnych). Uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu czterech bloków tematycznych: przetwórczego, analitycznego, ekonomicznego i technicznego. Wykazywali się wiedzą z zakresu przebiegu i kontroli jakości procesów technologicznych wytwarzania produktów spożywczych, a także magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz ich ekspedycji. W wyniku eliminacji okręgowych do etapu centralnego zakwalifikowali się:
Maria Woszczyńska kl. V TŻ
Adam Grudziecki  kl. IV TŻ
Etap centralny olimpiady odbędzie się w marcu 2024r.
W dniach 1 i 4 grudnia 2023r. odbył się etap okręgowy XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, do którego przystąpiło 88 uczestników ze szkół Okręgu Mazowieckiego. Z naszej szkoły wzięli w nim udział Adam Grudziecki z kl. IV TŻ i Aleksandra Rylska z kl. V TŻ.
1 grudnia w Warszawie uczestnicy wykonywali zadanie praktyczne, natomiast 4 grudnia rozwiązywali test. Zadaniem uczestników było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu problematyki:
– potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspokajania
– wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności
– gastronomii i kelnerstwa
– roli żywienia w zapobieganiu chorobom dieto zależnym

Adam Grudziecki zajął 29 miejsce.

Opiekunkami olimpijczyków są Zofia Perendyk i Lidia Sionek

Na zdjęciu finaliści eliminacji okręgowych zakwalifikowani do eliminacji centralnych z opiekunkami:

1704396518595